Svojpomocne z dreva bez CNC stroja

Výrobno-montážne dokumentácie pre svojpomocné zhotovenie drevených konštrukcií pomocou 3D CAD/CAM softvéru  pre drevostavby .

 
Presnosť , rýchlosť výroby ako aj samotnej montáže spôsobom skladačky,možná výroba v dielni pred nepriazňou počasia,precízna povrchová úprava všetkých prvkov a vyriešenie detailov a lepšej predstavy budúcej konštrukcie pomocu 3D vizualizácie , vylúčenie prípravy šablón a nepresnému primeriavaniu prvkov na krove a veľa ďalších výhod ktoré nám táto moderná technológia ponúka.
Našej práci sa venujeme profesionálne a preto sme sa rozhodli zakúpiť túto technológiu pre profesionálone realizácie z dreva.
Hodnota sa pohybuje v tisíckach eur a preto, aby ste tento vstupný krok nemuseli absolvovať Vám ponúkame možnosť 
dodávky výrobno-montažnych výkresov pre domácich majstrov pre svojpomocnú  výstavu aj pre profesionálov ktorý s drevom pracujú každý deň
 

Čo Vám ponúkame ?

 

*Ak ste domáci majster 

 Ste šikovný a zručný domáci majster , máte základy práce s drevom a chceli by ste ušetriť na stavbe svojho krovu či altánku ?
*** Máme pre Vás riešenie ! ***
Výrobno-montážne dokumentácie vďaka ktorým si dokážete svojpomocne so základnými zručnosťami a náradím zhotoviť akúkoľvek drevenú stavbu od altánku po montovaný dom.Nápomocnosť pri realizácii je samozrejmosťou.
 

*Ak ste profesionál 

 Ste profesionál realizujúci stavby z dreva a chceli by ste si uľahčiť svoju prácu,zvýšiť rýchlosť realizácie zákaziek,presnosť prevedenia,prípadne si všetko do posledného detailu pripraviť v pohodlí výrobnej haly ? Poznáte to z praxe. Chyby v projektových dokumetáciach ktoré znamenanú pri montáži prestoje. Chýbajúci materiál  a nedoriešené detaily.Pracná a hlavne nepresná výroba šablón alebo prirovnávanie nárožných  krokiev na krove . Čo tak vytvoriť všetky tesárske spoje na zemi v pohodlí a samotný krov zložiť ako skladačku ?

***Aj pre Vás máme riešenie !***
 
 
 
 

Ako to teda všetko začína ?

 

Technologický pokrok neobišiel ani drevospravujúci priemysel .Tesárske remeslo je z pohľadu tradície  asi najbohatšie zo všetkých remesiel.Tesársky majster musí mať dobré znalosti o geometrii aby vôbec dokázal zhotoviť drevenú konštrukciu kde sa stretávame s rôznymi uhlami alebo režeme pod dvomi uhlami súčasne .Teda mal by ovládať goniometrické funkcie,pytagorovu vetu ,mal by mať dobrú predstavivosť a hlavne sa pripôsobiť práci vo výškach a na manipuláciu z ťažkými prvkami krovu.

Tadičná a na škodu stále dosť používaná metodá zhotovovania krovov pomocou výroby šablón a primeriavaniu prvkov krovu na mieste je nepresná a dosť pracná a  ešte ak k tomu pridáme neprofesionálne náradie .Pár príkladov z praxe... primeriavanie nárožných a úžľabných krokiev ktoré musíte pracne zdvihnút ,zložiť a ak nesedí postup opakujete.Prirezávanie úžľabných a nárožných námietkov.Šablóna na krokvu atď.Nestretnutie okapov strechy pri nerovnakých sklonoch jednotlivých strešných plôch. Nevhodné osedlania , nepresné zárezy,prvky často vystupujúce nad konštrukciu krovu.Celá konštrukcia potom vypadá ako keby  prvý krát niekto vyrezával s motorovou pílou .Konštrukcia síce v niektorých prípadoch spĺňa statiku a nespadne Vám na hlavu.Ale v prípadoch pohľadových krovov kde je veľký dôraz kladený na  estetiku a presnosť spojov kde budú jednotlivé prvky vidiťeľné je táto metóda absolútne nevyhovujúca.Ak ešte zoberieme do úvahy v prípade povrchových úprav kde musí tesár najprv zhotoviť krov a následne je realizovaný náter kde samotná pracnosť a už nemožné povrchovo upraviť aj spoje a jednotlivé plochy je nevyhovujúca.

Niekomu takýto spôsob vyhovuje, bol tak naučený a tak aj pracuje.Pravdou je že záleží aj na kvalite reziva a ako profesionál poznám náročnosť realizácie drevených konštrukcií.Ale z pohľadu zákazníka ktorý platí za kvalitnú prácu hlavne v prípadoch podhľadových konštrukcií z dreva je takáto práca neprípustná.

Ako to teda vyriešiť ???

 
Máme dve možnosti a tou prvou je pracné vytvorenie výkresov pomocou goniometrických funkcií a pytagorovej vety. Výpočty sú síce presné ale zdĺhavé a preto sa tejto možnosti venovať nebudeme.
Dostáveme sa k druhej možnosti ........
 

3D CAD/CAM softvér pre drevostavby 

Trochu k histórii ....
 
Vďaka priekopníkom Jozefa Dietricha a Uwe Emmera , ktorí urobili v roku 1982 rozhodujúci krok do novej éry počitačom podporovaných konštrukcií ,má dnes tesár k dispozícii technológie , ktoré nemajú žiadne hranice.Všetko je realizovaťeľné v zlomku času,ktorý by človek kedysi potreboval pri rysovaní na zemi alebo spomínanom primeriavaní a vytváraní šablón.
 
A ako to začína........
 
1.Projektová dokumentácie 
Každá stavba by mala mať vypracovanú platnú projektovú dokumetáciu od projektanta.Na základe ktorej sa vydáva stavebné povolenie , vypracovaváju sa výpisy materiálov , cenové ponuky,realizujú jednotlivé profesie atď. Keďže riešime zhotovenie krovu potrebujeme výkres krovu prípadne výkres trámového stropu s výpisom reziva,výkres strechy,rezy a aj pôdorys podľažia pod krokvovou konštrukciou kvôli nosným a nenosným stenám.
 
2.Zadanie zákaldných údajov  do 3D CAD/CAM softvéru pre drevostavby
Pri zadávaní údajov do softvéru pre výrobno-montážnu dokumentáciu potrebuje zákaldné údaje .Rozmery domy, základné údaje strechy ako sklon,tvar,presah sterchy,vrstvy sterchy(výška krokvy,latovanie,steršná krytina atď. Na základe týchto údajov si namodelujeme strechu.
3.Vložíme prvky konštrukcie krovu
Po namodelovaní tvaru a zákaldných údajov strešných rovín začíname vkladať jednotlivé prvky krovu.Pomúrnice,stredové a hrebeňové väznice,stĺpiky a vzpery,nárožné krokvy a nakoniec krokvy.V prípade dlhých kusov prvky plátujeme podľa potreby.Všetko za pomoci 3D vizualizácie ,čiže si každý detail vieme skontrolovať .
4.Vytvorenie súpisky reziva na pílu (objednávku )
Po nakreslení jednotlivých prvkov konštrukcie si vytvoríme súpisku reziva (objednávku)V programe zadáme dĺžky aké potrebujeme a sám nám vygeneruje a vytvorí čo najlepšiu vyťaženosť reziva.
5.Jednotlivé výkresy
Vytvorenie jednotlivých výkresov prvkov krovu.Následne si vytvoríme všetky výkresy krovu.Podľa ktorých budeme vyrezávať jednotlivé prvky.
66.Značenie a vyrezávanie 
Na mieste montáže alebo výrobnej hale podľa súpisky vytriedime jednotlivé kusy a následne podľa výrobných výkresov začíme rezy a tesárske spoje .Profesionálne náradie je základom precíznej práce.
7.Príprava ,,skladačky,, na zdvihnutie žeriavom 
8.Montáž krovu