Drevostavby Stročka 

Zhotovovanie krovov a strešných systémov